تهران

فروشگاه اشکانی
مهرداد اشکانی
تلفن: 33115958 – 33958887        فکس:33998957
آدرس: لاله زار نو- نرسیده به منوچهری- جنب بانک ملی- پلاک 560

 

فروشگاه البرز مدرن

حمید رضا صحرایی

تلفن : 66753874     فکس:66753875

آدرس : لاله زار شمالي- چهارراه منوچهري- پاساژ سبحان- طبقه زيرهمكف- پلاك 121

 

فروشگاه الکترو  4M

حمید نجاتی

تلفن:                              فکس :

آدرس : لاله زار نو -کوچه امین زاده -پاساژ  میخک

 

فروشگاه الکترو خیرآبادی

حیدر خیرآبادی

تلفن:4-33932563        فکس: 33932565

آدرس :خیابان لاله زار جنوبی – جنب بانک ملی- پلاک 75

فروشگاه الکترو سیستم

محمود زندي

تلفن : 66715100       فکس:66724402

آدرس : لاله زار شمالي- چهارراه تقوي- پلاك 662

فروشگاه الکترو ولتا

علی امیری

تلفن : 7-66346176        فکس :66341768

آدرس : لاله زار نو- بعد از منوچهری- پاساژ ابراهیمی- پلاک 12و 13

 

فروشگاه الکترو ولتا

محمد مختاری

تلفن : 22511515-22521616       فکس : 22332307

آدرس : خیابان رسالت- خیابان بنی هاشم- نبش لاله- پلاک 282

 

 

فروشگاه الکتریکی آریا

غلام رضا صادقی

تلفن: 6-33941595 / 33116676    فکس:33933503

آدرس : ابتدای خیابان لاله زار جنوبی- پلاک 32

 

 

فروشگاه پارس کویر

اسداله متفکر

تلفن:3-33997431        فکس:33923027

آدرس: فروشگاه لاله زار جنوبی- کوچه خندان- پلاک 9

 

کرج

فروشگاه فرهمند

مهدی مددپور

تلفن :0261-2234456        فکس :02612234456

آدرس :خيابان شاه عباسي- پائين تر از امامزاده حسن- نبش گلستان 4

 

 

 

تهران

فروشگاه اشکانی
مهرداد اشکانی
تلفن: 33115958 – 33958887        فکس:33998957
آدرس: لاله زار نو- نرسیده به منوچهری- جنب بانک ملی- پلاک 560

 

فروشگاه البرز مدرن

حمید رضا صحرایی

تلفن : 66753874     فکس:66753875

آدرس : لاله زار شمالي- چهارراه منوچهري- پاساژ سبحان- طبقه زيرهمكف- پلاك 121

 

فروشگاه الکترو  4M

حمید نجاتی

تلفن:                              فکس :

آدرس : لاله زار نو -کوچه امین زاده -پاساژ  میخک

 

فروشگاه الکترو خیرآبادی

حیدر خیرآبادی

تلفن:4-33932563        فکس: 33932565

آدرس :خیابان لاله زار جنوبی – جنب بانک ملی- پلاک 75

فروشگاه الکترو سیستم

محمود زندي

تلفن : 66715100       فکس:66724402

آدرس : لاله زار شمالي- چهارراه تقوي- پلاك 662

فروشگاه الکترو ولتا

علی امیری

تلفن : 7-66346176        فکس :66341768

آدرس : لاله زار نو- بعد از منوچهری- پاساژ ابراهیمی- پلاک 12و 13

 

فروشگاه الکترو ولتا

محمد مختاری

تلفن : 22511515-22521616       فکس : 22332307

آدرس : خیابان رسالت- خیابان بنی هاشم- نبش لاله- پلاک 282

 

 

فروشگاه الکتریکی آریا

غلام رضا صادقی

تلفن: 6-33941595 / 33116676    فکس:33933503

آدرس : ابتدای خیابان لاله زار جنوبی- پلاک 32

 

 

فروشگاه پارس کویر

اسداله متفکر

تلفن:3-33997431        فکس:33923027

آدرس: فروشگاه لاله زار جنوبی- کوچه خندان- پلاک 9

 

کرج

فروشگاه فرهمند

مهدی مددپور

تلفن :0261-2234456        فکس :02612234456

آدرس :خيابان شاه عباسي- پائين تر از امامزاده حسن- نبش گلستان 4